งบกำไรขาดทุน (P&L)

งบกำไรขาดทุนคืออะไร งบกำไรขาดทุน (P&L) เป็นงบการเงินที่สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดซึ่งโดยปกติจะเป็นไตรมาสหรือปีงบการเงิน งบ P & L นั้นตรงกันกับงบกำไรขาดทุน บันทึกเหล่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของ บริษัท หรือไม่สามารถสร้างกำไรโดยการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนหรือทั้งสองอย่าง บางคนอ้างถึงงบกำไรขาดทุนเป็นงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนงบการดำเนินงานงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนหรืองบค่าใช้จ่าย