เพย์พาล

คืออะไร PayPal เป็น บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)ที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างฝ่ายต่างๆผ่านการโอนเงินออนไลน์ PayPal อนุญาตให้ลูกค้าสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มซึ่งเชื่อมต่อกับบัตรเครดิตของผู้ใช้หรือบัญชีตรวจสอบ เมื่อยืนยันตัวตนและหลักฐานการโอนเงินแล้วผู้ใช้อาจเริ่มส่งหรือรับการชำระเงินไปยังและจากบัญชี PayPal อื่น