Ethereum

Ethereum คืออะไร Ethereum เปิดตัวในปี 2558 เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีการกระจายอำนาจแบบโอเพ่นซอร์สซึ่งใช้สำหรับ cryptocurrency, อีเธอร์ ช่วยให้ SmartContracts และแอปพลิเคชันแบบกระจาย